CRMplanet.nl GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van een product, dienst of functie (de "Materialen") die beschikbaar zijn via de internetsites die toegankelijk zijn op CRMplanet.nl (de "Website") door elke gebruiker van de Website (hierna "U" of "Uw") vallen onder de volgende gebruiksvoorwaarden:
Deze webservice wordt verzorgd door CRMplanet (onderdeel van BestImpressions), een Nederlandse dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. Door de website te gebruiken of materiaal van de website te downloaden, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de bepalingen en voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet. In het geval dat u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u door BestImpressions verzocht de website niet te gebruiken of materiaal van de website te downloaden. Deze website, inclusief al het aanwezige materiaal (exclusief materiaal van derden), is eigendom van BestImpressions en is auteursrechtelijk beschermd en beschermd door wereldwijde copyrightwetten en verdragsbepalingen. U gaat hierbij akkoord met het naleven van alle auteursrechtwetten wereldwijd bij uw gebruik van deze website en om ongeautoriseerd kopiëren van de materialen te voorkomen. BestImpressions verleent geen expliciete of impliciete rechten onder patenten, handelsmerken, auteursrechten of handelsgeheimen.


INHOUD VAN DERDEN

De website stelt informatie van derden beschikbaar, inclusief artikelen, analistenrapporten, nieuwsrapporten en bedrijfsinformatie, inclusief regelgevende instanties, content gelicentieerd onder Content gelicentieerd onder Creative Commons Attribution License en andere gegevens van externe bronnen (de 'Derde partij Inhoud"). U erkent en gaat ermee akkoord dat de inhoud van derden niet is gemaakt of goedgekeurd door CRMplanet / BestImpressions. De verstrekking van inhoud van derden is alleen voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen aanbeveling of uitnodiging om effecten of aandelen te kopen of verkopen of om een ​​ander type investering of investeringsbeslissing te nemen. Bovendien is de inhoud van derden niet bedoeld om fiscaal, juridisch of investeringsadvies te verstrekken. U erkent dat de aan u verstrekte inhoud van derden is verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar dat er geen garanties worden gegeven door CRMplanet / BestImpressions of de aanbieders van inhoud van derden met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. U stemt ermee in om CRMplanet / BestImpressions, geen enkel bedrijf dat producten of diensten aanbiedt via de website of enige aanbieder van inhoud van derden aansprakelijk te houden voor enige investeringsbeslissing of andere transactie die u mogelijk maakt op basis van uw vertrouwen in of gebruik van dergelijke gegevens, of enige andere aansprakelijkheid die kan ontstaan ​​als gevolg van vertragingen of onderbrekingen in de levering van de inhoud van derden om welke reden dan ook
Door inhoud van derden te gebruiken, kunt u deze website verlaten en naar een externe website worden geleid, of naar een website die wordt beheerd door een andere entiteit dan CRMplanet / BestImpressions. Als u besluit een dergelijke site te bezoeken, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen te nemen om u te beschermen tegen virussen of andere destructieve elementen. CRMplanet / BestImpressions geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot en onderschrijft geen gelinkte websites of de informatie die erop verschijnt of een van de producten of diensten die erop worden beschreven. Links impliceren niet dat CRMplanet / BestImpressions of deze website sponsort, onderschrijft, gelieerd is aan of geassocieerd is met, of wettelijk bevoegd is om een ​​handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool te gebruiken dat wordt weergegeven in of toegankelijk is via de links, of dat site is geautoriseerd om een ​​handelsmerk, handelsnaam, logo of copyright-symbool van CRMplanet of een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen te gebruiken. U erkent hierbij uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de gelinkte sites niet onder controle staan ​​van CRMplanet en CRMplanet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site of enige link op een gelinkte site, of enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. CRMplanet is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van verzending die wordt ontvangen vanaf een gekoppelde site. CRMplanet verstrekt deze links alleen voor uw gemak, en het opnemen van een link mag niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door CRMplanet op enigerlei wijze van de website.


GEEN GARANTIES
DEZE WEBSITE, DE INFORMATIE EN MATERIALEN OP DE SITE, EN ENIGE SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE WEBSITE, WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GEEN INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ER IS GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DERDEN. ONGEACHT DE OPLOSSINGEN ENDEAVOREN, IS ER GEEN GARANTIE NAMENS DE BESTIMPRESIES DAT DEZE WEBSITE VRIJ ZAL ZIJN VAN ENIGE COMPUTERVIRUSSEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

BEPERKING VAN SCHADE:
IN GEEN GEVAL ZAL BESTIMPRESIONS OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE ENTITEIT VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ANDERE WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING OF GEGEVENSVERLIES OVER UW INFORMATIEBEHANDELINGSSYSTEEM) DIE VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE INHOUD, MATERIALEN EN FUNCTIES VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, ZELFS ALS BESTIMPRESIONS UITDRUKKELIJK WORDT GEWETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

DISCLAIMER:
DE WEBSITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE EN KLERISCHE FOUTEN BEVATTEN. BESTIMPRESIONS WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERPLICHTING (EN) AF OM DEZE WEBSITE OF ENIG MATERIAAL OP DEZE WEBSITE BIJ TE WERKEN. BESTIMPRESIONS GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, ADVIES, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ERKENT DAT ALLE VERTROUWEN OP EEN DERGELIJKE MENING, ADVIES, VERKLARING, MEMORANDUM OF INFORMATIE VOOR EIGEN RISICO ZIJN. BESTIMPRESIONS BEHOUDT HET RECHT VOOR, IN HAAR ENIGE BESCHRIJVING, OM ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIG GEDEELTE VAN DE WEBSITE TE CORRIGEREN. OPBOUWEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE EN ZONDER KENNISGEVING ENIGE ANDERE WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITE, HET MATERIAAL EN DE PRODUCTEN, PROGRAMMA'S, DIENSTEN OF PRIJZEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE WEBSITE IS ALLEEN VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN MAG NIET WORDEN OPGEBOUWD ALS TECHNISCH ADVIES VAN ENIGE MANIER.
ONRECHTMATIG EN / OF VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE
Als voorwaarde voor uw gebruik van de website, mag u de website niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden door de gebruiksvoorwaarden. U mag de website niet gebruiken op een manier die de CRMplanet-server of het netwerk / de netwerken die met een CRMplanet-server zijn verbonden, kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of het gebruik en genot van enige andere partij van services die verband houden met de website. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig onderdeel van de website, andere accounts, computersystemen of netwerken die zijn verbonden met een CRMplanet-server of met een van de services die aan de website zijn gekoppeld, door middel van hacking, wachtwoordontginning of op enige andere manier. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld via de website.

VERGOEDING:
U stemt ermee in om CRMplanet, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim, kosten, uitgave, oordeel of ander verlies met betrekking tot uw gebruik van deze website op welke manier dan ook, inclusief en zonder beperking van het voorgaande, elke actie die u onderneemt in strijd met de algemene voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden en tegen enige toepasselijke wet.

WIJZIGINGEN:
CRMplanet behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen, op elk moment. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden van kracht wanneer er een kennisgeving van een dergelijke wijziging wordt geplaatst. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn gepost, wordt dit beschouwd als acceptatie van die wijzigingen. CRMplanet kan elk aspect van de website op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten, inclusief de beschikbaarheid van enige functie (s) van de website. CRMplanet kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot bepaalde secties of de hele website beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat CRMplanet de hierboven gegeven autorisatie, rechten en licentie op elk moment naar eigen goeddunken en bij een dergelijke beëindiging kan beëindigen; U moet alle materialen onmiddellijk vernietigen.

Zakendoen was nog nooit zo eenvoudig.

Twijfel niet, wij zullen u laten zien hoe CRMplanet alles optimaliseert.